Actualități

România, la reuninea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO

În prima zi a Reuniunii miniştrilor apărării din statele membre NATO, desfăşurată miercuri, 14 februarie, la Bruxelles, discuțiile s-au concentrat pe postura de descurajare nucleară, partajarea echitabilă a responsabilităţilor între aliați, adaptarea structurii de comandă a NATO şi modernizarea Alianței în general, precum și pe cooperarea între NATO și UE.

Unul dintre principalele subiecte de pe agenda sesiunilor de lucru a fost reprezentat de partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO (burden sharing), în termeni de cheltuieli pentru apărare, capabilități și contribuții la operații și misiuni sub egida Alianței. Discuțiile au avut fost fundamentate pe evaluarea Secretarului General NATO, respectiv pe rapoartele anuale de nivel strategic ale aliaților referitoare la implementarea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, în special cele referitoare la creșterea cheltuielilor pentru apărare (Defence Investment Pledge – DIP) din 2014. Rezultatele discuțiilor vor contribui la conturarea cadrului abordării acestui subiect la Summit-ul de la Bruxelles, din iulie 2018.

O sesiune distinctă a Consiliului Nord-Atlantic a fost dedicată eforturilor de modernizare a Alianței, pe fondul mediului actual de securitate caracterizat de provocări imprevizibile și în permanentă schimbare. Astfel, subiectul central l-a reprezentat reforma Structurii de Comandă a NATO, al cărei model a fost aprobat, după ce fusese agreat de către miniștrii aliați ai apărării în noiembrie 2017, în vederea adaptării Alianţei la noul mediu de securitate. Discuțiile miniștrilor apărării s-au concentrat, de asemenea, pe tema adaptării instituționale, linie de acțiune prevăzută în cadrul Comunicatului final al Summit-ului NATO de la Varșovia, alături de adaptarea politică și militară. În acest context, miniștrii aliați ai apărării au discutat pe marginea unei mai bune prioritizări a programelor și resurselor aliate curente.

Pe parcursul cinei de lucru, eveniment la care au participat Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, respectiv reprezentanții Finlandei și ai Suediei, au fost abordate aspecte legate de securitatea europeană, proiectarea stabilității în zonele învecinate, precum şi inițiativele europene de apărare și cooperare NATO – UE. Cu această ocazie, oficialul român a exprimat aprecieri pentru progresele înregistrate în dezvoltarea cooperării între cele două organizații, subliniind nevoia unei abordări realiste și pragmatice pentru implementarea integrală a măsurilor agreate anterior, dar și necesitatea dezvoltării parteneriatului strategic dintre NATO și UE.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button