MAGAZIN

PROVOCARE IEFTINĂ// Separatiștii găgăuzi declară 2018 drept anul ocupației românești

Comratul a pus guvernării un ultimatum, cerându-i să modifice legi, să interzică partide și organizații și să instaureze o dictatură anti-românească.  

Avertizarea deputatului PDM, Corneliu Dudnic, din 24 februarie 2018, care a anunțat în cadrul Consiliului Raional al autorităților locale din UTA Gagauz-Yeri, că va lua primul arma în mâini, dacă R. Moldova se va uni cu România, a şocat toată țara în ultima săptămână. Puţini însă cunosc că, în aceeaşi zi, toţi cei prezenți la același eveniment, care a avut loc în s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, au adoptat și o rezoluție care sfidează toate legile naționale și internaționale. Găgăuzii cataloghează activitatea lui Traian Băsescu și George Simion drept una criminală și declară 2018 drept an al ocupației românești. Ivan Burgundji, unul dintre cei mai inveterați separatiști din R. Moldova, ne-a pus la dispoziție textul ultimatumului, pe care îl publicăm mai jos, în traducere din limba rusă. 

REZOLUȚIA

Consiliului extins al autorităților regionale și locale, al conducerii UTA-Găgăuzia, al veteranilor care au participat la formarea Republicii Găgăuzia și al reprezentanților societății:

Noi, participanții la Consiliu, în calitate de reprezentanți ai poporului multietnic al Găgăuziei, apărând interesele ei în diferite domenii de activitate a țării,
– Pornind de la preocuparea pentru viitorul pașnic al generațiilor actuale și viitoare ale popoarelor Găgăuziei și R. Moldova.

– Reafirmând angajamentul Găgăuziei, ca parte componentă a R. Moldova, de a menține și a întări R. Moldova ca stat independent, neutru, democratic, suveran și integru,

– Reieșind din necesitatea de a respecta următoarele principii:
a. edificarea și consolidarea unui stat de drept;
b. apărarea democrației și aprofundarea consensului național în societate și la nivel de stat;
c. respectarea drepturilor și libertăților umane și civile, precum și a drepturilor colective inviolabile ale popoarelor;
d. respectarea strictă a prevederilor Constituției, a Legii cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) și al Codului Găgăuziei (Gagauz-Yeri),

– Fiind adepți și susținători activi ai păstrării și consolidării identității naționale a popoarelor și a reprezentanților minorităților naționale din țara noastră,

– Condamnând indiferența și lipsa de acțiune, anticonstituționale și criminale, ale structurilor de stat ale țării noastre, responsabile de respectarea Constituției și altor legi ale statului nostru, precum și de protejarea statutului de independenţă și suveranitate al R. Moldova,

– Exprimând voința poporului din Găgăuzia, reflectată la referendumul național cu privire la includerea unor localităţi în componenţa UTA Găgăuzia din 5 martie 1995, precum și a referendumului din 2 februarie 2014, privind statutul separat al poporului Găgăuziei pentru dreptul la autodeterminare și evoluția ulterioară a vectorului politicii externe a țării,

adoptăm această rezoluție:

1. Milităm pentru păstrarea și consolidarea necondiționată a statutului de independenţă, suveranitate, democraţie și neutralitate al R. Moldova și condamnăm politica actuală de stat a vecinei noastre, Republica România, îndreptată spre absorbția R. Moldova, cu acordul și sprijinul deschis și evident al instituțiilor de stat și al înalților demnitari din Parlamentul și Guvernul țării noastre.

2. Solicităm conducerii R. Moldova să condamne în mod public susținerea aspirațiilor și acțiunilor unioniste din partea persoanelor publice și cu funcții de răspundere din Republica România, care ridică cu agresiune pretenții teritoriale față de statul nostru și duc o politică distructivă, cu scopul lichidării independenței R. Moldova.

3. Solicităm conducerii R. Moldova să condamne în mod public susținerea aspirațiilor și acțiunilor unioniste din partea persoanelor publice și cu funcții de răspundere din administrațiile publice locale din R. Moldova, precum și organizațiile și asociațiile socio-politice, care se pronunță pentru lichidarea statului de independență al R. Moldova și intrarea sa în componența statului vecin, României.

4. Solicităm Ministerului Justiției din R. Moldova să stopeze activitatea pe teritoriul țării a partidelor și altor formațiuni social-politice, ale căror obiective prevăd lichidarea statului R. Moldova prin Unirea cu Republica România.

5. Solicităm procuraturii, MAI și SIS din R. Moldova să pună punct activităților antistatale, anticonstituționale și criminale pe teritoriul țării noastre ale cetățeanului român T. Băsescu, precum și ale primarilor și consilierilor unor localități din țara noastră, care au semnat așa-numita declarație de „unire” cu Republica România.

6. Solicităm neîntârziat Parlamentului, Guvernului și președintelui R. Moldova:

a) să adopte o lege, care ar interzice persoanelor cu dublă cetățenie, să ocupe funcții înalte în stat;

b) să facă modificări și completări la Codul Penal al țării, care ar prevedea răspunderea penală pentru propagandă și îndemn la lichidarea independenței și suveranității R. Moldova și aderarea sa la România prin așa-numita „unire”;

c) să introducă modificări și completări în Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și în alte acte normative, care să stipuleze că nerecunoașterea statalității R. Moldova este un motiv aparte de concediere și un factor de incompatibilitate cu funcția deținută.

7. Îl îndemnăm pe președintele R. Moldova, dl. I. Dodon, să ia măsuri în vederea impunerii unor sancțiuni individuale, pentru a-i declara persona non grata pe teritoriul R. Moldova pe ideologii unionismului din țara noastră, domnii Traian Băsescu și Gheorghe Simion.

8. Îndemnăm liderii Uniunii Europene, Consiliului Europei, OSCE, Statelor Unite ale Americii, Republicii Turciei și Federației Ruse să condamne tendințele agresive ale Republicii România în privința anexării practice a statului R. Moldova, care e membru al ONU și este recunoscut de comunitatea internațională.

9. Îi încredințăm Primei persoane a Găgăuziei (bașcanului) și Adunării Populare a Găgăuziei, să solicite oficial Republicii Turcia, Federației Ruse și OSCE să devină garanți ai realizării necondiționate a statutului amânat al poporului găgăuz pentru autodeterminare externă, în cazul în care R. Moldova își pierde statutul actual.

10. Recomandăm Primei persoane a Găgăuziei (bașcanului) să creeze Consiliul public al securității politice, economice și ecologice a Găgăuziei, pentru a răspunde prompt amenințărilor la adresa funcționării depline a Autonomiei politice găgăuze în componența R. Moldova și pentru a proteja integritatea și suveranitatea R. Moldova.

11. Responsabilitatea pentru realizarea neapărată a voinței poporului Găgăuziei, exprimată la referendumul din 2 februarie 2014 și în Rezoluția Congresului Deputaților de toate nivelurile al Găgăuziei din 22 februarie 2014, o încredințăm președintelui Adunării Populare a Găgăuziei.

12. Îndemnăm Prima persoană a Găgăuziei (bașcanul), Adunarea Populară și Comitetul Executiv al Găgăuziei să convoace un congres al deputaților de toate nivelurile și din toate legislaturile din Găgăuzia pe 17 sau 24 martie 2018, la care să discute și să analizeze în esență problemele discutate la acest forum fără o agendă anunțată, și să implementeze prevederile Rezoluției congresului deputaților de toate nivelurile din Găgăuzia, din 22 februarie 2014.

13. Declarăm 2018 drept an în care se împlinesc 100 de ani de la ocuparea Basarabiei de către România.

14. Obligăm Adunarea Populară și Comitetul Executiv al Găgăuziei să elaboreze un plan de acțiuni pentru realizarea prevederilor acestei Rezoluții și pentru organizarea unor evenimente de comemorare în localitățile din Găgăuzia, dedicate împlinirii unui secol de la ocuparea Basarabiei de către România, pe care să le publice pe site-urile oficiale în termen de două luni.

15. Încredințăm Adunării Populare și Comitetului Executiv al Găgăuziei să expedieze copii ale acestei Rezoluții conducerii R. Moldova, Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Consiliului Europei, OSCE, Congresului Autorităților Regionale Locale ale Consiliului Europei, Federației Ruse, Republicii Turcia, precum și misiunilor diplomatice acreditate în R. Moldova.

Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri), Republica Moldova, 24 februarie 2018

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button