Actualități

“Moldova” valorează 100.000 de lei

Denumirea oficială și istorică a statului, a abrevierilor sau derivatelor acesteia ar putea costa persoanele juridice din R. Moldova 100 de mii de lei. Cel puțin, așa prevede un proiect de lege avizat de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe.

Sancțiunea pentru nerespectarea prevederilor legale privind utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanelor juridice va fi sancționată cu amendă de până la 20 000 de lei.

Potrivit aceluiași proiect, persoana juridică căreia i s-a retras permisiunea de utilizare în denumire oficiale sau istorice a statului este obligată să modifice denumirea sa în termen 30 de zile de la data recepționării deciziei de retragere a permisiunii.

Menționăm că aceeași comisie parlamentară a stabilit că verificarea corectitudinii lingvistice a textelor de publicitate, denumirile de mărfuri, persoane juridice, adrese etc. va fi efectuată de către Agenția Servicii Publice. Anterior, această atribuție îi revenea Centrului Național de Terminologie.

Guvernul urmează, în termen de trei luni, să ajusteze cadrul normativ, remunerarea personalului care va presta servicii de verificare lingvistică, fiind acoperită din sursele proprii ale Agenției Servicii Publice.

Ambele proiecte urmează a fi dezbătute în plenul Parlamentului.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button