Actualități

România | Care sunt avantajele unei pensii facultative

Românii care doresc să primească mai mulţi bani atunci când ies la pensie pot opta pentru o pensie facultativă. Ei pot alege să contribuie la un al treilea pilon de pensii, pentru a se asigura că nu îşi pun „toate ouăle în acelaşi coş” şi că mai primesc bani dintr-o sursă, în contextul incert al scandalului privind diminuarea contribuţiei la Pilonul II, cel al pensiilor private, în favoarea Pilonului I, de stat.

Spre deosebire de Pilonul I şi Pilonul II, unde merg automat câte 5,4% şi 5,1% din veniturile brute realizate lunar de un salariat, fără ca acesta să aibă posibilitatea de a se retrage din sistem, aderarea la un fond de pensii facultative (Pilonul III) este o opţiune individuală, din propria iniţiativă a fiecărei persoane.

Cum participi la Pilonul III       

În sistemul pensiilor facultative poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată. Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia Pilonului III nu interzice participarea la pensiile facultative în funcţie de vârstă.

Cât şi cum contribui

Angajatul poate vira, lunar, o sumă de până la 15% din venitul salarial sau cel asimilat acestuia la Pilonul III. Mai mult, angajatorul poate contribui suplimentar, în numele angajatului, la fondul de pensii facultative. Contribuţiile se acumulează într-un fond de pensii facultative, în conturi individuale. În ambele cazuri, angajat şi angajator, legea stabileşte o deducere la impozitare de până la 400 euro pe an fiscal, pentru fiecare categorie în parte. Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în contul fondului de pensii.

Când primeşti pensia

Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă, participantul trebuie să aibă o vârstă de cel puţin 60 de ani. De asemenea, cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) făcute la fond, acumulată sunt necesare pentru încasarea unei pensii, şi o sumă minimă lună de lună. Dacă nu se strâng 90 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, se face o plată unică către beneficiar.

Citeste mai mult: adev.ro/ovrb3q

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button