Marți, 27 martie, ziua în care în urmă cu 100 de ani se unea Basarabia cu România, se va semna, la Bădăcin, un act de înfrățire între două localități-simbol: Bădăcin și Răzeni din Republica Moldova.

„Este o mare bucurie pentru noi, bădăcinanii, ca în Anul Centenarului să ne înfrățim cu o localitate-simbol din Republica Moldova. Este vorba de localitatea Răzeni, în care s-a născut Ion Inculeț, cel care a rămas în conştiinţa publică prin contribuţia sa la înfăptuirea Unirii Basarabiei cu Regatul României din 27 martie 1918. Iuliu Maniu și Ion Inculeț au militat la începutul secolului trecut ca românii din cele trei provincii românești să trăiască într-o Românie mare și întregită, acest fapt ne întărește credința că această înfrățire va duce la o mai bună colaborare în folosul cele două comunități”, a declarat Cristian Borz, părintele paroh greco-catolic al Bădăcinului.

Între administrațiile comunelor Răzeni și Pericei, de care aparține localitatea Bădăcin, au fost schimbate scrisori de intenție, care confirmă acordul de înfrățire inițiat de reprezentanții satului lui Ion Inculeț cu satul lui Iuliu Maniu.

„Am deosebita plăcere să vă transmit sincere salutări din partea administraţiei, dar şi a celor peste 7800 de locuitori ai comunei Răzeni, raionul Ialoveni, Republica Moldova. Vă informez că intenţionăm să iniţiem o colaborare între localităţile noastre, bazată pe conlucrarea comună la elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană,  la valorificarea potenţialului turistic, la dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor din domeniile educaţiei, asistenţei sociale, culturii etc. De un real folos reciproc va fi obţinerea unei conlucrări dintre agenţii economici din ambele regiuni, stabilirea de relaţii de parteneriat între orgarnizaţiile neguvernamentale în vederea organizării şi desfăşurării de proiecte şi activităţi comune (conferinţe, expoziţii, forumuri, târguri etc). Sperăm  ca în viitorul cel mai apropiat să convenim asupra unei întîlniri cu participarea reprezentanţilor ambelor administraţii în cadrul căruia să avem posibilitatea de a intreprinde paşi concreţi în vederea semnării unei înţelegeri de colaborare. În acest sens, ţinând cont de faptul că în comuna Răzeni s-a născut Ion Inculeţ, fruntaş al mişcării de unire de la 27 martie 1918, data la care s-a adoptat Declaraţia de Unire a Basarabiei cu România, vă solicităm respectuos  să fiţi de acord cu înfrăţirea dintre comuna noastră şi comuna Pericei – satul Bădăcin, sat în care s-a născut Iuliu Maniu, fruntaş de seamă în înfăptuirea Unirii Transilvaniei de la 1 decembrie l9l8 cu România. Acestea fiind spuse vă dorim toate cele bune și vă rugăm să primiți expresia considerațiunii noastre.“, se arată în scrisoarea semnată de primarul comunei Răzeni, Ion Creţu.

Răspunsul reprezentanților Primăriei Pericei a fost unul promt și a fost trimis zilele trecute românilor de peste Prut.

„Am primit scrisoarea dumneavoastră pe care mi-ați adresat-o de curând, la care răspund cu multă plăcere. Vă mulţumesc pentru încrederea pe care ne-o arătaţi privind iniţierea unei colaborări dintre comuna noastră şi comuna Răzeni şi, totodată, accept cu bucurie intenţia dumneavoastră de conlucrare la elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană, la valorificarea potenţialului turistic, la dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor şi domeniile educaţiei, asistenţei sociale, culturii etc. Considere dialogul, cooperarea și colaborarea internațională ca fiind un mijloc esențial pentru progresul și dezvoltarea comunităților pe care le reprezentăm. Susţin iniţiativa dumneavoastră de implicare în conlucrarea noastră, a agenţilor economici din ambele regiuni şi stabilirea de relaţii de parteneriat între organizaţii neguvernamentale, în vederea organizării şi desfăşurării de proiecte şi activităţi comune. Pentru realizarea cu succes a colaborării noastre consider că este oportună realizare aunei întâlniricu articiparea reprezentanților ambelor unități administrativ teritoriale în vederea semnării unei Înțelegeri de Cooperare. Respectând memoria personalităţilor istorice ale comunelor noastre, Iuliu Maniu şi Ion Inculeţ, fruntaşi în înfăptuirea Unirii din 1918, accept bucuros propunerea dumneavoastră de înfrăţire dintre comuna Pericei şi comuna Răzeni din Republica Moldova”, a transmis primarul comunei Pericei, Boncidai Csaba.

Sursa: salajulpursisimplu.ro