MAGAZIN

AGENDA UNIONISTĂ| Asociația basarabenilor din Iași semnează Declarația de reUnire

Distribuiți acest articol!

Basarabenii din Iași sunt așteptați vineri, 23 martie, să semneze Declarația de ReUnire. Evenimentul va avea loc la Muzeul Unirii, între orele 15.00 și 17.00.

Pentru că anul 2018 este anul reîntregirii, pentru că #BasarabiaeRomânia, iar România “a început” la Iași, Asociația Drepturile Basarabiei și Ina Paladi invită toți basarabenii din Iași și toți susținătorii ReUnirii vineri, 23 martie 2018 între orele 15.00 și 17.00 la Muzeul Unirii pentru a semna declarația de Unire a Republicii Moldova cu România.” se anunță în mesajul publicat pe pagina evenimentului.

TEXTUL DECLARAȚIEI DE REUNIRE

”AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1812 și 1940 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia;

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei O.N.U., Actului final de la Helsinki şi normelor de drept internaţional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrşirii unui act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului nostrE, cu normele de morală şi de drept internaţional,

DECIDEM solemn, recunoaşterea valabilităţii ACTULUI UNIRII din 27 martie 1918 a Basarabiei cu Țara Mamă, România şi pledează pentru REÎNTREGIREA ŢĂRII.”


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button