ActualitățiRomânia

Agenția Națională de Integritate din România va colabora cu ANI din Moldova

Distribuiți acest articol!

Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova va semna un nou acord de colaborare cu Agenția Națională de Integritate din România, pentru a putea colabora în continuare și a beneficia de consultanță în procesul de restructurare și reorganizare a instituției de la Chișinău. O decizie în acest sens a fost luată la lucrările sesiunii a V-a a Comisiei Interguvernamentale moldo-române, la care a luat parte și președintele ANI a R. Moldova, Rodica Antoci.

Potrivit ANI, documentul urmează a fi semnat în luna septembrie curent și prevede mai multe acțiuni comune între cele două instituții. Este vorba de organizarea instruirilor pentru inspectorii de integritate și funcționarii publici ai ANI a Republicii Moldova, acordarea schimbului de experiență privind dezvoltarea de către Autoritate a Sistemului Informațional „e-Integritate” cu un nou modul, analogic Sistemului informatic integrat de prevenire a conflictelor de interese în achiziții publice „PREVENT”, cât și elaborarea metodologiei privind prevenirea și identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice.

De asemenea, cele două instituții preconizează că colaboreze pe paliera managementului instituțional de atragere de investiții externe, elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor pe domeniul de competență, comunicare, parteneriatul instituției în raport cu societatea civilă, control intern, cât și pe paliera proceduri și acțiuni practice pentru inspectorii de integritate: confiscarea averilor, reprezentare în instanță, numirea expertizelor, etc.

De menționat că, până în prezent, Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova și Agenția Națională de Integritate din România au avut o conlucrare eficientă, inclusiv pe subiectele consolidării capacităților instituționale ale ANI ca instituție nou creată în Republica Moldova.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button