ActualitățiBasarabia

Ancheta ce o vizează pe Domnica Manole, inițiată de ANI, în derulare: Cum comentează Autoritatea decizia CC

Distribuiți acest articol!

Autoritatea Națională de Integritate a luat act de decizia Curții Constituționale, prin care magistrații CC nu pot fi revocați în cazul depistării unor conflicte de interese. „Astfel, deoarece decizia vizată se referă, tangențial, la o procedură de control aflată în derulare la unul din inspectorii de integritate, pentru a nu admite ingerințe sau influențe în decizia inspectorului de integritate de caz, ANI se va abține în a formula careva aprecieri de ordin juridic”, declară ANI.

„Cu titlu de precizare pentru opinia publică, referitor la alocuțiunea autorului sesizării depuse la Curtea Constituțională, expuse în fața Înaltei Curți, ANI se vede obligată să facă concretizările de rigoare și să citeze norma art. 15 alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și anume: Articolul 15. Efectul juridic al actelor emise, adoptate sau încheiate cu încălcarea dispozițiilor privind conflictul de interese(1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate personal sau prin intermediul unei persoane terțe într-o situaţie de conflict de interese real sînt lovite de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care anularea acestora ar aduce daune interesului public.(2) Autoritatea Națională de Integritate adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulității absolute a actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese în condițiile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Cererea privind constatarea nulității absolute poate fi depusă și de către persoanele care se consideră lezate în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.(3) Prezentul articol nu se aplică actelor normative și judiciare. Altfel spus, actele normative și judiciare, adoptate/emise cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, nu sunt lovite de nulitate absolută, iar Autoritatea nu este în drept să ceară anularea acestora”, declară ANI.

Curtea Constituțională a declarat neconstituțional art. 19 al.11 litera E din legea nr.317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională. Astfel, magistraților CC nu le poate fi ridicat mandatul în cazul depistării unor conflicte de interese.

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a sesizat Curtea Constituțională în privința anchetei derulate de ANI ce o vizează pe președinta CC, Domnica Manole. Decizia vine după ce ANI a continuat procedura de control, după o sesizare depusă de socialistul Grigore Novac, precum că Manole ar fi luat o decizie într-un subiect care o viza.

Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a ajuns în vizorul ANI, după o sesizare depusă de deputatul Grigore Novac.

„Potrivit deputatului, este vorba de situația când Domnica Manole, în calitate de judecător și președinte al Curții Constituționale, a participat și a luat decizie într-un subiect care o viza pe ea personal”, spunea deputatul.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button