Actualități

ANI: Socialista Ala Dolință să fie inclusă în Registrul Interdicțiilor

Distribuiți acest articol!

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova pentru încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Deși reprezentanții ANI spun că nu au dreptul să divulge numele legiuitorului, surse parlamentare susțin că este vorba despre Ala Dolință.

În cadrul controlului inițiat în baza unei autosesizări, inspectorul de integritate a stabilit că deputatul a admis mai multe stări de incompatibilitate în timpul exercitării mandatului de deputat, în perioada anilor 2014-2019.

Prima incompatibilitate de funcție a fost constatată la deținerea concomitentă de către deputat și a calității de administrator în cadrul unei firme private. În această funcție, deputatul s-a aflat în incompatibilitate din momentul validării primului său mandat, în anul 2014 până în aprilie 2015, când în baza deciziei de eliberare din funcție a Adunării generale a asociațiilor societății, în Registrul de Stat al Unităților de Drept au fost operate informațiile opozabile terților cu privire la conducătorul persoanei juridice. În situația dată, deputatul și-a soluționat starea de incompatibilitate, doar că peste termenul admis de lege.

Din probatoriul acumulat, inspectorul de integritate a mai depistat că deputatul nu s-a conformat legislației speciale și în alte două situații. Mai exact, începând cu anul 2011, subiectul a fost numit în funcții administrative în organul deliberativ și executiv al unei fundații de binefacere. În aceste funcții, subiectul s-a aflat în cele două mandate de deputat, care au fost validate în anii 2014 și 2019, fără a intreprinde vreo acțiune în sensul soluționării acestor stări de incompatibilitate.
Conform legii, persoana care accede în funcție de deputat are termen de 30 de zile pentru a renunța la una din funcțiile incompatibile, sub sancțiunea încetării de drept a mandatului.

Fiindu-i solicitat punctul de vedere, deputatul a invocat că funcția deținută în cadrul fundației de binefacere este compatibilă, deoarece nu a fost remunerat pentru exercitarea acesteia, iar din momentul obținerii mandatului de deputat a executat acțiunile necesare pentru soluționarea stării de incompatibilitate pentru funcția deținută în cadrul societății private.

Totuși, inspectorul de integritate a acceptat parțial argumentele deputatului, precizând că în spiritul legii demnitarul nu era în drept să desfășoare după bunul său plac orice altă activitate pasibilă de remunerat, cu excepția activităților didactice și științifice.

Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, subiectul riscă să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție de demnitate publică timp de 3 ani și va fi inclus în Registrul Interdicțiilor.

Amintim că Dolință a devenit cunoscută în spațiul public după ce în cadrul unei ședințe a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a vorbit la telefon, a mers la volan și a mâncat zeamă. 


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button