ActualitățiRomânia

Au pledat pentru Reîntregirea Țării după Modelul German. Două comune din RM au votat UNIREA

Distribuiți acest articol!

Unirea cu România e tot mai votată de localitățile din Republica Moldova. Numărul acestora a ajuns astăzi la 88, după ce Marele Act de UNIRE a fost semnat de comuna Măgdăcești, raionul Criuleni cu 66 de semnături a primarului, consilierilor locali și a cetățenilor care simt românește. Tot astăzi, localitatea Dereneu, raionul Călărași a votat Declarația de UNIRE cu România.

Declarația de UNIRE semnată de cele două comune a fost constituită în urma unor alegeri libere și democratice. În textul Actului de Reîntregire este stipulat Modelul german de Reîntregire al Țării, care poate servi drept model și pentru Republica Moldova și România.

AVÂND ÎN VEDRE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;

CONSIDERÂND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1812 și 1940 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei;

LUÂND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvârșirii unui act de justiție, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional,

DECID SOLEMN, recunoașterea valabilității ACTULUI UNIRII din 27 martie 1918 a Basarabiei cu Țara Mamă, România și pledează pentru Reîntregirea Țării.

Din 23 ianuarie, 88 de localități din Republica Moldova au semnat Declarații de UNIRE cu România.

 


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button