Actualități

Conducerea ANRE a avut o întâlnire cu reprezentanții „TRANSGAZ” România

Distribuiți acest articol!

În perioada 12-13 martie curent, conducerea ANRE s-a întâlnit cu reprezentanții Societăţii Naționale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA, România pentru a discuta progresele înregistrate în realizarea proiectului investițional de importanță națională, construcția conductei de transport al gazelor naturale Ungheni-Chișinău.

În cadrul discuțiilor părțile au constat un grad avansat în implementarea proiectului.

Directorul general ANRE, Veaceslav Untila a apreciat înalt eforturile depuse privind realizarea lucrărilor în termenele stabilite și a măsurilor întreprinse de partenerii români la sfârșitul anului 2019, pentru pregătirea sistemului de transport a gazelor naturale de a funcționa în regim revers și asigurarea în caz de necesitate a Republicii Moldova cu gaze naturale prin conducta transbalcanică.

În continuarea discuțiilor, Directorul General „TRANSGAZ” SA, Ion Sterian a dat asigurări că lucrările de construcție urmează a fi finalizate către sfârșitul lunii mai curent. Totodată, partea română a informat despre existența unor dificultăți legate de livrarea unor echipamente tehnice de la producători italieni, care în situația actuală de criză ar putea genera anumite întârzieri.

Un alt subiect abordat de partenerii români se referă la anumite prevederi ale legislației privind recuperarea investițiilor realizate. În acest scop, reprezentanții „TRANSGAZ” SA au relatat despre cooperarea cu un expert internațional contractat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru elaborarea propunerilor de modificare a legislației, bazând-se pe cele mai bune practici europene.

În acest context, conducerea ANRE au dat asigurări că Agenția va acorda suportul și expertiza necesară pentru elaborarea unui cadru juridic corespunzător, care va contribui la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button