MAGAZIN

DOC | Trei gimnazii din România și Republica Moldova au semnat Declarația de Unire

Distribuiți acest articol!

100  de ani de la Unirea Basarabiei cu României, sărbătorită cu o Declaraţie de Unire între coordonatorii proiectului Cartea uneşte inimi şi un Gimnaziu din Republica Moldova

Marţi, 27 martie 2018, la 100 de ani de când membrii Sfatului Ţării din Chişinău declarau unirea Basarabiei cu România, membrii proiectului transfrontalier ,,Cartea uneşte inimi’’ domnul Postolachi Vasile, Profesor de Religie Ortodoxă la Şcoala Gimnazială nr. 1 Rădăuţi-Prut şi domnul Moga Marius Marian, profesor de Educaţie Fizică la Şcolile Gimnaziale nr. 1 Rădăuţi-Prut şi ,,Episcop Doctor Partenie Ciopron’’ Păltiniş s-au deplasat cu o donaţie de cărţi la Gimnaziul Tălăieşti, comuna Crasnoarmeiscoe şi Gimnaziul S. Andreev din satul Cioara, unde au fost primiţi cu multă bucurie.

La Gimnaziul Tălăieşti membrii proiectului au asistat la un moment închinat măreţului eveniment al Unirii Basarabiei cu România, moment pregătit cu multă migală de către cadrele didactice şi elevi. În cadrul acestui eveniment domnul profesor Postolachi Vasile a citit cu multă emoţie o Declaraţie de Unire cu acest Gimnaziu ca gest simbolic faţă de unirea de acum o sută de ani. Declaraţia nu are nicio legătură cu politicul ci izvorăşte din dragostea faţă de Basarabia. Redăm în cele ce urmează cuvintele Declaraţia:

,,Noi, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂDĂUŢI-PRUT, reprezentată de PostolachiVasile, Profesor de ReligieOrtodoxăşi ŞCOALA GIMNAZIALĂ “EPISCOP DOCTOR PARTENIE CIOPRON“, PĂLTINIŞ, judeţul Botoşani, reprezentată de Moga Marius Marian,Profesor de Educaţie Fizică, din profundă dragoste şi preţuire faţă de fraţii noştri din Basarabia, ca urmaşi ai aceluiaşi Sfânt Părinte, Marele domnitor Ştefan, din respect faţă de sângele vărsat de strămoşii noştri pentru acest pământ şi pentru istoricul gest făcut de ei în această sfântă zi, acum 100 de ani în urmă, la 27 martie 1918, declarăm, în numele Preasfintei Treimi, spre slava Maicii lui Dumnezeu unire cu fraţii noştri de la GIMNAZIUL TĂLĂIEŞTI, comuna Crasnoarmeiscoe, raionul Hânceşti.

AVÂND ÎN VEDERE cuvintele Psalmistului David că bine este ca fraţii să fie în unire, rugăm mila lui Dumnezeu să dăruiască unitate, pace şi unire fraţilor din stânga şi din dreapta Prutului, despărţiţi în chip nedrept de vitregiile istoriei.

CONSIDERÂND jertfa nenumăraţilor noştri eroi care au avut ideal unirea din 1918, ideal înfăptuit în această zi chiar acum 100 de ani în urmă, ne înălţăm smerit glasul spre cer implorând mijlocirea Sfântului Părinte, Ştefan cel Mare pentru fraţii despărţiţi de Prutul care până în 1812 nu s-a pomenit a fi graniţă între fraţi.

LUÂND ACT faţă de dorinţa strămoşilor noştri de a fi în unire, din respect faţă de Eminescu, Mateevici şi Vieru, declarăm unire cu BLÂNDA BASARABIE, cum o numea Eminescu.

IMPLORĂM mila Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru unitatea noastră, căci a ei grădină suntem, rugând ca gestul simbolic făcut de această triadă de şcoli să devină gest făcut de ţările noastre.

AŞA SĂ NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU!!’’

La finalul festivităţii Declaraţia a fost semnată cu multă bucurie şi emoţie de cadrele didactice din cele trei şcoli implicate. ,,Rostirea acestei declaraţii izvorâte din inima mea, din dragostea faţă de fraţii mei basarabeni şi nu din vreun scop politic, m-a făcut să mă simt, eu cel mic, ca fiind în faţa marilor noştri voievozi şi eroi care s-au jertfit pentru noi. Să ne iubim fraţii nu doar prin declaraţii şi nu doar în 2018’’.

 Fotografia postată de Cosmin Sîrbu.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button