MAGAZIN

Guvernul a aprobat proiectul tichetelor de masă pentru salariați

Distribuiți acest articol!

Executivul a aprobat astăzi avizul asupra proiectului de lege cu privire la tichetele de masă, înaintat de către un grup de deputaţi. Documentul are drept scop motivarea salariaţilor, creşterea veniturilor acestora, precum și adoptarea unor deprinderi alimentare mai sănătoase.

Proiectul de lege prevede acordarea de către angajatori a alocaţiei individuale de hrană pentru salariaţi, sub formă de tichete de masă. Valoarea acestora va reprezenta un venit net suplimentar pentru angajaţi, din care nu vor fi calculate contribuțiile de asigurări sociale, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit din salariu.

În aviz se menționează că angajatorul urmează să distribuie salariaţilor tichete de masă la sfârșitul fiecărei luni, reieşind din numărul zilelor lucrătoare din luna următoare. Totodată, salariatul urmează să utilizeze un număr de tichete cel mult egal cu numărul zilelor efectiv lucrate. Potrivit autorilor proiectului, valoarea nominală a unui tichet de masă va constitui 45 de lei, acestea fiind eliberate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Conform Avizului, promovarea proiectului de Lege cu privire la tichetele de masă necesită a fi consultată cu organizaţiile sindicale şi patronale.

Tichetele de masă sunt bonuri valorice utilizate ca instrument de plată pentru produse alimentare. Ele nu pot avea o altă destinație și nu pot fi înlocuite cu alte tichete.

Sistemul tichetelor de masă este practicat la nivel internațional în state precum Franța, Belgia, Cehia, Elveția, Italia, Polonia, Spania etc., în unele țări având o tradiție de peste 50 de ani, sistemul dovedindu-se a fi foarte eficient datorită tratamentului fiscal favorabil şi a avantajelor sociale şi economice de care se bucură toate părţile implicate: angajatorii, angajaţii, operatorii şi statul.


Distribuiți acest articol!

3 Comments

  1. Mia placut foarte mult cand am fost in SUA si primeam tighete de masa, era un fel de bonus la salariu, unde puteai sa iai masa fara sa faci unele chelutieli. Am fost surprins cand a fost inaintat in parlamentul R.Moldova o astfel de initiativa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button