MAGAZIN

Moldova 1 caută director

Distribuiți acest articol!

Consiliul de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului (IPNA) „Teleradio-Moldova” lansează concursul pentru suplinirea funcției de director al televiziunii publice Moldova 1. Participanții la concurs vor prezenta, începând de vineri, 14 iulie, în termen de 15 zile, dosarele de participare la concurs pe adresa: Chișinău, str. Miorița, 1, Casa Radio, et. 5, bir. 505, transmite IPN.

Potrivit unui anunț publicat în Monitorul Oficial, actele prezentate în dosar pot fi expediate și în format electronic pe adresa: secretarco@gmail.com. Dosarul va cuprinde: cererea de participare la concurs, adresată Consiliului de Observatori; copia buletinului de identitate; cazier juridic; CV-ul candidatului; copia diplomei de studii superioare; copia carnetului de muncă. Alte acte solicitate sunt declarația participantului la concurs cu privire la absența incompatibilităților pentru numirea în funcție sau declarația de a le înlătura; declarația participantului la concurs, pe proprie răspundere, vizând veridicitatea datelor conținute în dosarul de participare la concurs.

Totodată se cere a fi transmis proiectul de intenție privind gestionarea-dezvoltarea televiziunii publice în perioada 2017-2022, volumul maximul acceptat cinci pagini, Times New Roman, font 14, interval 1,5. Faţă de candidați au fost stabilite următoarele rigori: să posede experiență managerială; să aibă studii superioare; să fie cetățean al Republicii Moldova; să cunoască limba de stat a Republicii Moldova; să posede experiență de 7 ani de activitate în mass-media, inclusiv 3 ani de activitate în televiziune.

Candidații nu trebuie să fie membru al unui organ de conducere sau angajat, partener, acționar, proprietar al unei televiziuni private; membru de partid sau al unor organizații politice; membru al Guvernului, deputat sau alte funcții remunerate în afara IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului; membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button