Actualități

„Moldova-Concert”, succesoare de drepturi și obligaţii a Circului din Chișinău

Distribuiți acest articol!

Circul din Chișinău ar urma să fuzioneze cu Întreprinderea de Stat „Organizația Concertistică și de Impresariat “Moldova–Concert”. Un proiect de hotărâre de Guvern în acest sens a fost elaborat de Ministerul Culturii și este propus spre dezbateri publice.

După o pauză de aproximativ 10 ani, începând cu anul 2014 Circul din Chișinău și-a reluat activitatea, astfel a  reusit să depășească situația dezastruoasă economică a întreprinderii, să deblocheze activitatea și conturile întreprinderii, să diminueze considerabil datoriile creditoare în proporții mari precum și să relanseze spectacolele de circ prin inaugurarea arenei mici la 30 mai 2014.

Potrivit reprezentanților Ministerului Culturii, scopul reorganizării persoanelor juridice prin procedura de fuziune constă în păstrarea Circului din Chișinău ca patrimoniu cultural de stat unic de valoare naţională și neadmiterea demolării sau înstrăinării acestuia, urmată de optimizarea cheltuielilor de administrare.

Proiectul mai prevede asigurarea desfășurării și dezvoltării activității circului, spectacolelor și a concertelor în corespundere cu genurile de activitate prevăzute în actele de constituire precum și asigurarea gestionării eficiente a patrimoniului public aflat în administrarea întreprinderilor supuse reorganizării.

Analizând situaţia „Moldova Concert” și S.A. „Circul din Chișinău” sub aspectul gestionării patrimoniului aflat în administrare, indicatorii economici si  financiari, dotarea tehnică, precum şi activitatea managerială ale acestora, ministerul a conchis că Moldova – Concert se află într-o situaţie mult mai profitabilă și avantajoasă, motiv din care s-a decis ca în procesul reorganizării „Moldova-Concert” să aibă rolul de absorbant, care va fi succesoare de drepturi şi obligaţii ale S.A. „Circul din Chișinău”.

Cheltuielile ce țin de reducerea statelor de personal în legătură cu absorbția Societății pe Acțiuni „Circul din Chișinău” se vor asigura din contul veniturilor proprii ale Întreprinderii de Stat ”Organizația Concertistică și de Impresariat ”Moldova-Concert”.

Proiectul urmează a fi dezbătut public, iar, ulterior, prezentat Guvernului spre aprobare.

Sursa:bani.md


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button