MAGAZIN

Planul de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, aprobat

Distribuiți acest articol!

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi Planul de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018. Documentul conține șase capitole care se referă la consolidarea cadrului normativ în domeniul integrării străinilor, de informare și fortificare a capacităților instituționale ale autorităților administrației publice centrale și locale în comunicarea cu străinii, asigurarea funcționalității centrelor de integrare și altele.

Planul are menirea de-a facilita, pe de o parte, activitatea autorităţilor în planificarea implementării activităţilor de integrare, sporirea implicării structurilor teritoriale, asigurarea implementării uniforme a cadrului legal în domeniul integrării străinilor pe întreg teritoriul ţării, inclusiv prin implicarea autorităţilor publice locale şi societăţii civile. Pe de altă parte, Planul are menirea de-a clarifica pentru străini nivelul de implicare a statului în promovarea activităţilor de integrare.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, la 30 iunie 2017 aveau dreptul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova 18 936 străini, dintre care cu drept de şedere permanentă 8 715 străini şi drept de şedere provizorie 10 221. Un număr de 1067 de străini se aflau la muncă în Republica Moldova, 2 688 – la studii, 4 714 avea drept de ședere la familie. Numărul investitorilor străini care avea dreptul de ședere în țara noastră se cifra la 588.

Pe teritoriul Transnistriei erau documentaţi cu acte de identitate valabile 3 164 de străini, dintre care cu dreptul de şedere permanentă 2 427 străini, iar cu dreptul de şedere provizorie – 737 cetăţeni străini.

Potrivit datelor oficiale, la data de 30 septembrie în sistemul de azil erau înregistrate 477 persoane, inclusiv 153 de refugiați. Printre solicitanții de azil cele mai multe persoane erau din Ucraina, Afganistan și Siria.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button