MAGAZIN

Republica Moldova, 26 de ani de la aderarea la ONU

Distribuiți acest articol!

Astăzi se împlinesc 26 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite. Această decizie, pe lângă atribuirea calităţii de membru a statului nostru, a avut semnificaţia recunoaşterii independenţei Republicii Moldova pe plan internaţional.

Colaborarea cu ONU a constituit o importanţă deosebită pentru politica externă a Republicii Moldova, având rolul indispensabil pentru menţinerea păcii şi securităţii, susţinerea dezvoltării durabile şi respectarea dreptului internaţional. Pe parcursul acestor 26 de ani de la aderare, Republica Moldova s-a implicat integral la activitatea organelor principale şi a instituţiilor specializate din cadrul ONU.

În calitate de membru, Republica Moldova s-a raliat la standardele şi normele internaţionale, aderând la peste 30 de convenţii şi tratate ale O.N.U.,cele mai importante fiind cele referitoare la: protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, combaterea terorismului internaţional, a traficului de droguri şi poluării mediului înconjurător.

Cooperarea dintre RM şi ONU se bazează atât pe multiplele vizite oficiale efectuate pe parcursul anilor, cât și pe contribuția RM la operațiunile ONU de menținere a păcii.

ONU a contribuit la progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la procesul de reformă în vederea integrării europene prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Prin urmare, la implementarea Planului de acțiune referitor la liberalizarea regimului de vize și a Acordului cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, precum și la elaborarea a circa 66 de documente de politici, legi, acte normative conexe şi reglementări.

Republica Moldova a aderat la ONU la 2 martie 1992, în ziua în care a fost declanşat războiul de pe Nistru.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button