Actualități

Republica Moldova îi va plăti unui deținut maltratat de gardieni la Penitenciarul Lipcani 9000 de euro

Distribuiți acest articol!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat decizia unui cetățean moldovean, care a suportat tratament inuman în pușcărie. S-a întâmplat la Penitenciarul din Lipcani.

Potrivit Promo-Lex, cauza se referă la aplicarea tratamentului inuman și degradant în detenție și acordarea în consecință, a prejudiciilor morale și materiale în cuantum redus,  fără a ține cont de suferințele morale și fizice cauzate reclamantului și de practica CtEDO de acordare a compensațiilor morale în cazuri similare

Reclamantul a fost maltratat și umilit de către gardieni în repetate rânduri, acestuia i-a fost refuzată asistența medicală, dar și solicitarea de asigurare a alimentație speciale, conform legislației naționale, reieșind din problemele medicale pe care acesta le are. Drept răspuns la solicitările sale, acesta a fost bătut.

Deși a expediat o plângere în adresa Procuraturii raionului Briceni în legătură cu faptele de maltratare, timp de doi ani persoanei i s-a refuzat pornirea unei cauze penale, iar după ce a fost pornită, instrumentarea dosarului a durat alți doi ani.

A urmat o perioadă în care reclamantul a luptat pentru drepturile sale în instanțele de judecată. Prin sentința Judecătoriei Militare din iunie 2015, gardienii care l-au maltratat au fost achitați. Ulterior, prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, aceștia au fost recunoscuți vinovați şi condamnați, dar eliberați de răspundere penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

În iunie 2016 cauza a fost transmisă spre rejudecare, de către instanța ierarhic superioară, iar o decizie de condamnare a fost emisă ulterior. În calitate de prejudiciu moral, reclamantului i-a fost acordată suma de 14.000 lei, iar instanța nu a motivat în vreun fel soluția.

După adresare Curtea Europeană a primit declarații de soluționare amiabilă, iar conform deciziei semnate de părți, reclamantul a fost de acord să renunțe la orice alte cereri împotriva Republicii Moldova cu privire la faptele care au dat naștere acestei cereri, sub rezerva angajamentului Guvernului de a-i plăti suma de 9000 de euro.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button