Actualități

România: Adaos la salariu pentru fiecare student şi elev angajat

Distribuiți acest articol!

Angajatorii din România vor beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă pe perioada vacanțelor.

Adaosul financiar se acordă pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student. În cazul tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menționat, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button