Actualități

Rusia, obligată să includă predare în limba română în școlile din Transnistria

Distribuiți acest articol!

Autoritățile ruse trebuie să vină, până în decembrie 2021, cu un plan concret pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauzele cu privire la violarea dreptului la educație în regiunea transnistreană.

CEDO a constatat că, „în virtutea sprijinului militar, economic și politic continuu oferit de Federația Rusă administrației de facto de la Tiraspol, care altfel nu ar putea supraviețui, Rusia își asumă responsabilitatea conform Convenției pentru încălcarea dreptului la educație al reclamanților”, se menționează într-un comunicat al Asociației Promo-Lex.

Rusia este cea care are influența necesară asupra administrației de la Tiraspol și ar trebui să intervină pentru a asigura respectarea drepturilor omului.

De asemenea, Comitetul de Miniștri a reiterat importanța fundamentală a educației primare și secundare pentru dezvoltarea personală și succesul viitor al fiecărui copil și insistă asupra drepturilor elevilor de a continua procesul educațional în limba maternă, fără obstacole și hărțuire.

Totodată, Comitetul de Miniștri a constatat că victimele, până la momentul de față, nu au beneficiat de nicio formă de despăgubire pentru încălcările suferite, inclusiv plata unei satisfacții echitabile.

Dacă nu vor fi realizate progrese tangibile în ceea ce privește măsurile de executare în cauza Catan și alții până la următoarea examinare de către Comitetul de Miniștri (decembrie 2021), Comitetul de Miniștri a decis să ia în considerare toate mijloacele adecvate pentru a asigura executarea Hotărârii pe această cauză.

Hotărârea CEDO în cauza Catan și alții versus Moldova și Rusia a fost emisă la 19 octombrie 2012. Înalta Curte a constatat încălcarea dreptului la educație pentru elevii și părinții din școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În consecință, Curtea a obligat Rusia să achite, în decurs de trei luni, câte 6.000 de euro pentru fiecare reclamant în calitate de prejudicii morale și suma de 50.000 de euro în calitate de costuri și cheltuieli de reprezentare.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button