ActualitățiBasarabia

S-a stins din viață criticul şi istoricul literar, Nicolae Bileţchi

Distribuiți acest articol!

A decedat criticul şi istoricul literar, Nicolae Bileţchi. Despre aceasta a scris Uniunea Scriitorilor din Moldova pe pagina de Facebook.

Nicolae Bileţchi s-a născut la 12 martie 1937 în satul Oprişeni, județul Rădăuți, regiunea Cernăuți. În 1959 a absolvit Facultatea de Filologie romano-germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi. Între 1964-1967 a studiat la Institutul de Literatură Universală „M. Gorki” din Moscova, iar în anul 1987 a devenit doctor habilitat în filologie.

A fost cercetător științific principal la Institutul de Istorie și Teorie Literară al AŞM. În 1992 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. A publicat sute de studii şi articole, ce reprezintă o contribuție însemnată la studierea sintetico-analitică a procesului literar contemporan.

Este autorul mai multor monografii și culegeri de articole: „Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească” (1972); „Consemnări critice” (1976); „Considerări și reconsiderări literare” (1983); „Romanul și contemporaneitatea” (1984); „Analize și sinteze critice” (2007).

Nicolae Bilețchi a fost laureat al Premiului Prezidiului AŞM, 1989. De-a lungul anilor a fost decorat cu Medalia ,,Meritul Civic”, 1996; Medalia jubiliară de argint ,,60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova”, 2006; Medalia ,,Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a RM, 2007.

„Plecarea sa ne întristează și continuă lungul șir al unor importante pierderi pe care cultura noastră le-a suferit în acest an. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, se arată într-o postare al Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova.Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button