MAGAZIN

Șomerii beneficiari de ajutor social vor trebui să presteze servicii de interes comunitar

Distribuiți acest articol!

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune ca șomerii beneficiari de ajutor social, înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, să aibă obligația de a presta, la solicitarea primarului, viceprimarului, pretorului, activități de interes comunitar. Potrivit unei inițiative plasate pentru dezbateri pe particip.gov.md, antrenarea în activități comunitare se va face cu respectarea duratei normale a timpului de muncă, de securitate și sănătate, transmite IPN, preluat de 10TV.

Vor face excepție familiile pentru care suma stabilită a ajutorului social este de 30% din nivelul venitului lunar minim garantat (adică 288 de lei) și șomerii care sunt în incapacitate temporară de muncă. În scopul prevenirii abuzurilor și favorizării unor beneficiari din partea autorităților publice locale, orele de prestare a activităților comunitare se vor calcula proporțional cuantumului ajutorului social de care beneficiază familia, dar nu va depăși 40 de ore pe lună.

Potrivit ministerului, obiectivul inițiativei respective este promovarea unei vieți active în societate a beneficiarilor de ajutor social. Potrivit datelor statistice, lunar din numărul total de beneficiari de ajutor social trei mii de familii au în componentă cel puțin un membru șomer. Din aceste trei mii de familii, 700 au valoarea ajutorului social de 288 de lei lunar.

Totodată inițiativa prevede că minorii care au dobândit capacitatea deplină de exerciți, au atins vârsta de 16 ani și lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinților, practică activitate de întreprinzător, au dreptul la prestații de ajutor social și la ajutor pentru perioada rece a anului la nivel de persoane adulte, 70% din nivelul venitului lunar minim garantat. În prezent aceștia sunt beneficiari de ajutor social doar în calitate de membri ai unei familii defavorizate și primesc 50% din nivelul venitului lunar minim garantat.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button