Actualități

Transparența finanțării partidelor, factor crucial într-un stat de drept

Distribuiți acest articol!

Subiectul finanțării partidelor politice este unul complicat în mai multe state. În speță, este vorba despre donațiile private în campaniile electorale, care sunt legate de promovarea unor interese. Acest subiect merită o atenție deosebită, întrucât este pusă în joc integritatea întregului sistem și integritatea procesului electoral, per ansamblu. În Republica Moldova, deși cadrul normativ referitor la finanțarea partidelor a fost îmbunătățit, mai sunt necesare acțiuni pentru a asigura transparența finanțării partidelor și a campaniilor electorale. Opiniile a fost exprimate în cadrul unei conferințe naționale organizate de către Fundația Konrad Adenauer pentru România și Republica Moldova, IDEA Internațional și Fundația Friedrich Ebert Moldova, transmite IPN.

Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko, a declarat că unul dintre obiectivele UE, care este prevăzut și în Acordul de Asociere cu Republica Moldova, este dezvoltarea democratică, bazată pe pluralism, pe supremația legii, transparență și responsabilitate. Recenta modificare la Codul Electoral a trezit îngrijorări cu privire la impactul asupra dezvoltării democratice a țării și asupra pluralismului politic. Pluralismul politic trebuie să fie asigurat nu doar pe parcursul campaniei electorale, dar pe parcursul întregului ciclu electoral. Asigurarea condițiilor egale pentru toate partidele nu înseamnă doar un cadru de reglementare bun, ci și organe de supraveghere independente, monitorizare eficientă din partea instituțiilor publice, responsabilitate și transparență din partea partidelor politice.

Peter Michalko a menționat că este necesar să fie asigurat dreptul alegătorilor și dreptul candidaților. Pentru toți condiții egale. Ambasadorul s-a referit și la avizul comun al OSCE și ODIHR, în care se acordă atenție implementării eficiente a normelor legale, inclusiv prin aplicarea sancțiunilor care să descurajeze încălcările. Organele publice care au competențe în domeniul finanțării partidelor, printre care Comisia Electorală Centrală, Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de Integritate, trebuie să fie independente, eficiente și să dețină instrumente pentru a-și exercita atribuțiile.

Florian Seitz, șeful-adjunct al Ambasadei Germaniei în Republica Moldova, a declarat că subiectul finanțării partidelor politice este unul complicat în mai multe țări, inclusiv în țara sa, și merită o atenție deosebită întrucât integritatea întregului sistem și integritatea procesului electoral, per ansamblu, este pusă în joc. În Germania, finanțarea partidelor este asigurată preponderent de către stat. Banii sunt alocați în funcție de rezultatele pe care le obține o formațiunea sau alta la alegeri. Suplimentar partidele pot colecta taxe de membru sau pot colecta finanțări prin activități de antreprenoriat, de exemplu publicând ziare de partid. În ceea ce ține de donațiile private, cea mai recentă controversă în Germania s-a referit la scoaterea din anonimat a marilor donatori. Astfel, dacă valoarea donației pentru un partid depășește 10 mii de euro, donatorul trebuie să fie cunoscut. Totodată, președintele parlamentului trebuie informat în cazul în care valoarea donației este mai mare de 50 de mii de euro. Neraportarea se sancționează cu o amendă de două ori mai mare decât suma donată sau chiar cu pedeapsă penală.

Florian Seitz a declarat că, deși în Republica Moldova a fost stabilit un plafon al donațiilor private, după cum se menționează și în raportul OSCE și ODIHR, acesta este prea înalt și trebuie redus semnificativ. La fel de importantă este supravegherea independentă, care urmează să fie asigurată de către Comisia Electorală Centrală. De asemenea, urmează a fi asigurate controale publice din partea societății civile, dar și a presei independente.

Evenimentul a întrunit politicieni, reprezentați ai societății civile, ai instituțiilor de stat și experți, atât din țară, cât și de peste hotare. Potrivit șefului Direcției asistență electorală a Consiliului Europei, François Friederich, conferința națională cu genericul: „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova: lecții învățate în parteneriatul Estic” se încadrează în programul „Parteneriat pentru o bună guvernare”, finanțat de UE.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button