ActualitățiBasarabia

UE: Fonduri de 30 de miliarde de euro pentru proiecte de infrastructură care conectează regiunile Uniunii

Distribuiți acest articol!

Parlamentul European a adoptat programul îmbunătăţit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” şi a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia şi sectorul digital pentru 2021 – 2027.

Programul îmbunătăţit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Parlament şi Consiliu în luna martie, are un buget de 30 de miliarde de euro pentru perioada 2021-2027.

El va finanţa proiecte privind transporturile, energia şi sectorul digital cu valoare adăugată pentru Uniunea Europeană.

MIE va garanta finalizarea la timp, până în 2030, a unor proiecte transeuropene esenţiale, precum Rail Baltica, infrastructura de alimentare cu combustibili alternativi şi introducerea reţelelor 5G pe axe de transport importante.

Eurodeputaţii au reuşit să aloce 60% din fondurile MIE pentru proiecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. 15% din fondurile alocate pilonului energetic vor fi direcţionate către proiecte transfrontaliere privind energia din surse regenerabile.

Proiectele de generaţie viitoare

MIE are o structură bazată pe trei piloni. Aproximativ 23 de miliarde de euro vor fi alocate proiectelor de transport, 5 miliarde de euro proiectelor din domeniul energiei şi 2 miliarde de euro proiectelor vizând sectorul digital. Circa 10 miliarde de euro alocate proiectelor de transport transfrontaliere vor proveni din Fondul de coeziune şi vor sprijini ţările din Uniune să finalizeze conexiunile de transport despre care s-a stabilit anterior că lipsesc. 1,4 miliarde de euro vor contribui la finalizarea accelerată a unor proiecte feroviare transfrontaliere majore care lipsesc. Proiectele beneficiare vor fi selectate de Comisie în condiţii concurenţiale.

În sectorul digital, MIE va susţine dezvoltarea unor proiecte de interes comun. Printre acestea se numără reţele digitale sigure şi securizate de foarte mare capacitate şi sisteme 5G, precum şi digitalizarea reţelelor de transport şi de energie.

Programul va avea ca scop şi să crească nivelul de interoperabilitate al reţelelor energetice şi să se asigure că proiectele finanţate respectă planurile privind clima şi energia de la nivel naţional şi de la nivelul Uniunii Europene.

Accelerarea proiectelor de transport

Parlamentul a aprobat şi o serie de norme noi privind Reţeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), agreate cu Consiliul. Acestea simplifică procedurile de acordare a autorizaţiilor pentru proiecte legate de TEN-T, pentru a facilita finalizarea lor. Statele membre vor trebui să stabilească un punct de contact pentru promotorul fiecărui proiect şi să se asigure că obţinerea unei autorizaţii de demarare a unui proiect nu durează mai mult de patru ani.

Raportorul din partea Comisiei pentru transport şi turism, Marian-Jean Marinescu (PPE, România), a afirmat: „Mecanismul pentru interconectarea Europei va moderniza conexiunile de transport în întreaga UE. Acesta va ajuta Europa să facă faţă provocărilor legate de decarbonizare din acest sector şi va contribui în special la transformarea în realitate a sloganului «trecerii la transportul feroviar». Completarea legăturilor lipsă va încuraja, de asemenea, circulaţia persoanelor şi a mărfurilor”.

Co-raportorul din Comisia pentru transport şi turism, Dominique Riquet (Renew, Franţa), a adăugat: „Realizarea Pactului verde nu va fi posibilă dacă nu ne îmbunătăţim infrastructura în vederea viitoarelor tranziţii în domeniul digital şi de mediu. Următoarea generaţie a Mecanismului pentru interconectarea Europei vine la momentul potrivit pentru a asigura această tranziţie”.

Raportoarea din partea Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, Henna Virkkunen (PPE, Finlanda), a subliniat: „Mecanismul pentru interconectarea Europei finanţează proiecte-cheie privind conectivitatea transfrontalieră şi energia din surse regenerabile între statele membre şi va permite Europei să facă un salt către o economie digitală şi neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Acest lucru este esenţial pentru a ne asigura că rămânem competitivi în viitor”.

Programul îmbunătăţit „Mecanismul pentru interconectarea Europei” va intra în vigoare după ce noile norme sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021. Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani pentru a pregăti punerea în aplicare a normelor de raţionalizare.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button