Actualități

Un grup de chișinăuieni vor demiterea lui Ion Ceban din postul de primar

Distribuiți acest articol!

Un grup de chișinăuieni anunță că dorește inițierea referendumului local în mun.Chișinău privind demiterea primarului general, Ion Ceban. Aceștia acuză edilul capitalei de faptul că numirile în funcții administrative din cadrul Primăriei se fac pe criterii politice, dar și de lipsa de reacție la mai multe plângeri adresate.

Într-o scrisoare adresată Comisiei Electorale Centrale, cetățenii cer acceptarea cererii cu privire la inițierea referendumului, amenințând organul electoral cu cu proteste.

Vrem undă verde pentru inițierea referendumului împotriva unui primar incompetent”, se arată în scrisoare.

Potrivit Codului Electoral, referendumul local pentru revocarea primarului poate fi iniţiat după expirarea unui an de la intrarea acestuia în funcţie sau de la data referendumului local precedent pentru revocarea aceluiaşi primar. Revocarea primarului nu poate fi iniţiată pe parcursul ultimelor 6 luni înainte de expirarea mandatului.

Revocarea primarului prin referendum poate fi iniţiată în cazul în care acesta nu respectă interesele comunităţii locale, nu exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de lege, încalcă normele morale şi etice, fapte confirmate în modul stabilit.

Data referendumului local se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului sătesc (comunal), de sector, orăşenesc (municipal), raional sau a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special.

Referendumul local poate fi iniţiat:

a) de 1/2 din numărul consilierilor aleşi, iar în cazul revocării primarului prin vot secret – de 2/3 din numărul consilierilor aleşi;
b) de primarul satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului), cu excepţia cazului cînd se iniţiază referendum pentru revocarea primarului;
c) de autoritatea reprezentativă a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special;
d) de 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

În cazul în care iniţiativa desfăşurării referendumului local vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă, format din cel puţin 20 de cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. La adunarea de constituire a grupului de iniţiativă trebuie să participe cel puţin 30 de persoane. Cu cel puţin 3 zile înainte de adunare, iniţiatorii sunt obligaţi să comunice în scris primarului timpul, locul şi scopul desfăşurării adunării.

În cazul iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului, grupul de iniţiativă este înregistrat de către judecătoria de sector (raională) sau municipală în a cărei rază teritorială se află localitatea respectivă.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button