10TVActualitățiSănătate

Un interviu la un an de implementare a proiectului ,, Despre importanța Minamata în Republica Moldova, mercur și necesitatea reducerii lui”

Distribuiți acest articol!

Puține persoane în Republica Moldova sunt la curent despre efectele nocive a mercurului asupra sănătății omului, în special asupra femeilor și copiilor mici și mai puține persoane cunosc despre efectele devastatoare ce-au avut loc în sec. 20 în regiunea Minamata, Japonia, unde emisiile din compuși de mercur au distrus multe vieți omenești. Acesta este un interviu despre sănătate, viitorul copiilor noștri și necesitatea asigurării unui mediu ecologic curat fără mercur în contextul împlinirii unui an de implementare a proiectului menționat supra.

De unde pornește proiectul pe Minamata și de ce acesta este important pentru Republica Moldova?

Convenția Organizației Națiunilor Unite poartă numele orașului japonez Minamata. Denumirea în cauză are o importanță simbolică, deoarece orașul a trecut printr-un incident devastator de otrăvire cu mercur la mijlocul sec. 20, urmare a deversărilor mari de ape industriale poluate cu metilmercur în golful din imediata apropiere. În semn de solidaritate și de importanță globală asupra problemei în cauză, s-a decis unificarea eforturilor pentru următoarele câteva decenii, prin intermediului acestui acord internațional de a contribui esențial reducerea poluării cu mercur prin excluderea lui din activitățile antropogene.

Obiectivul Convenției Minamata este protejarea sănătății umane și a mediului împotriva emisiilor antropice și a eliberărilor de mercur și compuși ai mercurului. În sprijinirea acestui obiectiv primordial, Convenția se referă la întregul ciclu de viață al substanței, inclusiv controale și reduceri pentru o gamă largă de produse, procese și industrii în care mercurul este utilizat, eliberat sau emis.

Convenția se referă, de asemenea, la exploatarea directă a mercurului, exportul și importul acestuia, depozitarea în condiții de siguranță și eliminarea acestuia ca deșeuri. Identificarea populațiilor cu risc sporit, îngrijirile medicale și o mai bună pregătire a profesioniștilor din domeniul sănătății în identificarea și tratarea efectelor legate de mercur.

Conform aceluiași tratat din care și Republica Moldova face parte, la modul aplicativ, odată cu anul 2020 se impun restricții de import și export, pentru o gamă largă de produse: anumite tipuri de baterii, lămpi fluorescente compacte, relee, săpunuri și produse cosmetice, termometre și dispozitive pentru tensiunea arterială. Totodată, treptat, el urmează a fi exclus din toate sferele vieții din Republica Moldova.

Care sunt obiectivele de bază ale Republicii Moldova conform Convenției Minamata?

Este evident că prevederile Convenției sunt adaptate la fiecare țară în speță în dependență de realitățile locale, însă având drept scop atingerea aceluiași obiectiv global, Republica Moldova la fel adaptându-se la specificul local, urmărește atingerea a patru obiective de bază.

Primul obiectiv se referă la dizolvarea cadrului legal și operațional adecvat privind buna gestionare a mercurului și a deșeurilor de mercur. În acest sens deja s-au făcut pași importanți, precum aprobarea Legii nr. 51/2017 pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, precum și altele reglementări în acest sens.

Al doilea obiectiv vizează reducerea treptată a utilizării lămpilor cu conținut de mercur prin creșterea capacității tehnice și operaționale în baza Planului de răspundere extinsă a producătorului (la etapa de colectare, transport, depozitare provizorie și decontaminare, pregătire pentru eliminare finală).

Al treilea obiectiv se referă la reducerea expunerii la dispozitive de măsurare care conțin mercur în sectorul de sănătate, în particular în rândul femeilor și copiilor, iar al patrulea la organizarea unui atelier de lucru regional organizat privind împărtășirea experienței cu referire la ratificarea și implementarea Convenției.

Ce a reușit Republica Moldova se întreprindă timp de un an de la inițierea proiectului?

Întâi de toate trebuie de acentuat că pentru a pune în aplicare prevederile Convenției Minamata a fost creat Comitetului de coordonare a proiectului, aprobată componența nominală și regulamentul de activitate, efectuată o vizită de studiu pentru a prelua experiențele privind colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor de mercur.

Deși la prima vedere sună tehnic, totuși, aceastea sunt elemente indispensabile pentru a parcurge pas cu pas și la alte acțiuni practice ce vor face să fie resimțite în viața de zi cu zi pentru fiecare cetățean.

Astfel, s-a reușit aprobarea Raportului național cu privire la estimarea datelor și categoriilor de produse plasate pe piață ce conțin mercur sau compuși de mercur/adaos de mercur, Regulamentului pentru gestionarea ecologică (depozitare) a deșeurilor de mercur, precum și Strategia de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur.

Pe parcursul anului curent urmează să fie elaborat și aprobat Planul operațional de răspundere extinsă a producătorului, dar și aprobarea unor facilități de sănătate care generează utilizarea / eliminarea produselor care conțin mercur identificate și evaluate.

Ce mai are de întreprins Republica Moldova pentru a elimina și reducere riscurilor asociate cu mercurul?

Trebuie de evidențiat faptul că proiectul are o durată de 33 de luni, cuprins în perioada august 2020 până în mai 2023. Obiectivele setate despre care am menționat mai sus stabilesc direcțiile generale, însă pentru atingerea unor rezultate concrete resimțite la nivel național, pe lângă primele ce au fost deja enumerate, urmează a fi elaborate studii de fezabilitate, evaluări și analize tematice, în așa mod, în cât acțiunile să răspundă necesităților reale, dar totodată corelate și la obiectivele globale din care Republica Moldova face parte.

Pe lângă instruiri tematice, training-uri, consultări, dar și procurări de echipamente pentru depozitarea temporară a mercurului și compușilor săi, urmează și o campanie de informare și sensibilizare a opiniei publice.

O campanie de informare destinată instituțiilor naționale şi actorilor cheie din domeniul mediului, sănătății, educației, mediului asociativ și neguvernamental ce desfășoară activități conexe acestui subiect, mediului de afaceri, precum și publicului larg, este pe cât de actuală, pe atât și de importantă, reieșind din faptul că deșeurile de mercur, inclusiv a produselor și obiectelor ce conțin compuși de mercur constituie pericole pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Instituția Publică „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, creată prin Hotărârea Guvernului nr.1249/2018, asigură implementarea proiectului de asistență oferit Republicii Moldova în cadrul Acordului de cooperare dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, semnat de partea moldovenească la 26 august 2020.

Proiectul „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”se încadrează în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova ca parte la Convenția de la Minamata cu privire la mercur, ratificată prin Legea nr. 51/2017, cu impact asupra protecției sănătății omului și a mediului înconjurător de la emisiile și deversările mercurului și compușilor de mercur.

Sursa: minamatamoldova.medium.com


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button