MAGAZIN

Vacanța de vară în grădinițe nu va fi stabilită de Ministerul Educației

Distribuiți acest articol!

Ministerul Educației va efectua modificări la proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, și în special la prevederea referitor la durata vacanței de vară.

În acest mod, perioada de vacanţă în instituțiile de educație timpurie va fi stabilită de către Administrația Publică Locală (APL), administrația instituției în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz, până la 1 decembrie a anului în curs și va fi adusă la cunoștința tuturor părinților, cu afişarea repetată, la loc vizibil, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

În perioada vacanței instituției, APL şi conducerea instituției, la necesitate, vor lua măsuri de asigurare a copiilor neîncadraţi, contactând instituții apropiate, din raza unității administrativ-teritoriale, care vor funcţiona în perioada respectivă şi care vor putea prelua copiii sau oferi părinților alte alternative precum: centre comunitare, tabere cu sejur de zi, grupe de serviciu.

Amintim că Ministerul Educației a organizat suplimentar, la nivel național, în perioada lunilor aprilie-mai curent, discuții publice pe marginea proiectului Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie.

 

Autor: Elena Zdorovețchi

 


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button