10TVActualități

VIDEO // Aleșii locali din primăriile Republicii Moldova vor dispune de asistență juridică

Distribuiți acest articol!

Aleșii locali din primăriile Republicii Moldova, acum vor dispune de asistență juridică pentru sporirea activității transparente și eficiente ale Autorităților Publice Locale. Ideea proiectului a venit după nenumeroasele situații ilegale din cadrul primăriilor, iar acesta este finanțat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul” în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova și cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

De curând, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul” în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova și cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, au lansat un proiect comun prin care oferă asistență juridică aleșilor locali.

Ideea acestui tip de serviciu juridic comun a izvorât din numărul tot mai mare de situații în care autoritățile locale de nivelul I sunt atacate în instanțe pe motive care țin de aplciarea sau neaplicarea unor proceduri legale, sau întemeiate pe interpretarea unilaterală a unor atribuții, ceea ce contribuie la slăbirea puterilor locale și crearea unei atmosfere de disconfort tot mai mare în sistemul administrației publice locale.

În acest scop, IDIS și CALM vor oferi aleșilor locali (primari, secretari, consilieri locali) expertiză pe anumite domenii legate de autonomia locală.

„Adeseori, statele care au suferit de pe urma unor regimuri opresive sunt tentate să subestimeze mecanismele puterii locale, în favoarea unei guvernări centralizatoare, ceea ce se întâmplă din păcate și în Republica Moldova”, a susținut Igor Munteanu, Directorul IDIS.

Proiectul va oferi asistență juridică tuturor celor interesați din administrația publică locală, fără discriminare, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. DE ASEMENEA, include asistență directă primarilor la elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții, formularea de opinii privind legalitatea lor, oferirea răspunsurilor la întrebările specifice cu caracter juridic ale aleșilor locali, ce se referă la instrumentele, practicile, normele prin care organele de drept pot efectua abuzuri și presiuni asupra aleșilor locali și întocmirea proiectelor de cereri, demersuri, plângeri, petiții din partea autorităților publice locale și aleșilor locali.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button