Basarabia

VIDEO / Rolul Sfatului Țării în înfăptuirea Unirii de la 27 martie 1918

Distribuiți acest articol!

Politica de deznaționalizare și rusificare a Basarabiei promovată de țarism a intensificat lupta de eliberare națională. Lupta românilor basarabeni pentru drepturile lor politice și culturale se intensifică pe fundalul evenimentelor din Rusia la începutul anului 1917 când după revoluția din februarie începe dezmembrarea Imperiului Țarist. Autodeterminarea națională capătă contur în cadrul întrunirilor congreselor soldaților, studenților, intelectualității basarabene. În fruntea luptei se situează PNM, care avea ca scop dobândirea drepturilor cetățenești și naționale și înființarea unei dicte provinciale – Sfatul Țării.

Sfatul Țării își începe activitatea pe 21 noiembrie 1917 în componența a 150 de deputați aleși conform structurii naționale a populației. Ion Inculeț este ales președinte. În mânile Sfatului Țării este transferată suveranitatea care preia conducerea Basarabiei. La 2 decembrie 1917 este proclamată Republica democrată Moldovenească autonomă în componența Federației Ruse cu Ion Inculeț președinte, iar Pantelimon Erhan în fruntea executivului consiliului directorilor.
Unirea cu România era unica soluție pentru care Sfatul Țării a muncit pentru a o face posibilă, prin trimiterea diferitor delegații la Bucureți și Iași. La 27 martie 1918 Sfatul Țării votează declarația de unire, cu 86 de voturi pro, 3 contra și 36 abțineri. Munca patriotică a sfatului țării s-a încoronat cu success. Unirea cu România a dus la intensificarea luptei de eliberare și unire a Transilvaniei și Bucovinei.
Sfatul Ţării a dovedit că idealurile se pot înfăptui şi că oamenii reuniţi în jurul unei idei mari pot hotărî soarta unei naţiuni. În urma activității acestui organ s-a reușit înfăptuirea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button