Actualități

VIDEO. Un grup de inițiativă creează un nou partid: Partidul pentru Drepturile Animalelor

Distribuiți acest articol!

Un grup de inițiativă anunță crearea unui nou partid politic în Republica Moldova: Partidul pentru Drepturile Animalelor. Mișcarea politică va lupta pentru protecția naturii și pentru respectarea drepturilor animalelor în Republica Moldova. Avocatul Ion Dron, membru al grupului de inițiativă, a declarat într-o conferință de presă la IPN că „problema drepturilor animalelor nu este o bătaie de cap, precum cred autoritățile, dar este o problemă socială”.

Grupul de inițiativă a adoptat și un manifest în care se spune că, „după eliberarea sclavilor și egalarea femeilor în drepturi, următorul pas ar trebui să fie tratarea drepturilor animalelor cu seriozitate”. Potrivit lui Ion Dron, omul contemporan s-a îndepărtat tot mai mult de natură, creând astfel un dezechilibru structural. Intervenția, de cele mai multe ori brutală, a omului a condus la alterarea ireversibilă a mediului, prin poluarea produsă de toate activitățile umane, iar generațiile viitoare se vor confrunta și mai mult cu consecințele nefaste.

Potrivit avocatului, esențial este ca omul să-și auto-impună restricții ecologice. Acestea trebuie să vizeze reducerea utilizării spațiului, a materiilor prime, a energiei, a plantelor și animalelor, obiectiv care este elaborat și în Carta Pământului. În această cartă, protejarea viabilității, diversității și frumuseții Pământului este prezentată ca o datorie sacră pentru omenire. „Cruzimea față de animalele crescute de oameni trebuie să fie împiedicată. Iar metodele de vânătoare și pescuit cauzează suferință extremă, prelungită sau inutilă și trebuie să fie interzise”, a spus Ion Dron.

Referindu-se la utilizarea experimentală a animalelor în scopuri medicale, Ion Dron, a menționat că trebuie să se caute alternative. „Respectul omului față de animale este inseparabil de respectul reciproc al oamenilor, iar Declarația Universală a Drepturilor Omului împreună cu Declarația Drepturilor Animalelor și Carta Pământului reprezintă fundamentul practic pe care trebuie să funcționeze interacțiunea între oameni, animale și natură”, a menționat avocatul.

Mircea Zgherea, membru al grupului de inițiativă, a spus că a aderat la această mișcare deoarece îi pasă de ceea ce se întâmplă în jur și vrea să se implice activ în rezolvarea problemelor. Potrivit lui, ar fi bine să se promoveze niște norme legislative mai bune pentru protejarea mediului și implicit a sănătății oamenilor.

Un alt membru al grupului de inițiativă, Eugeniu Savca, consideră că în Moldova trebuie să se facă o schimbare de mentalitate în raport cu natura. Potrivit lui, generația tânără nu pleacă din țară din cauza sărăciei, dar din caua un lipsei unui confort social. Dar pentru a atinge un confort social în Moldova trebuie să se dea dovadă de o cultură aparte în raport cu animalele.

Membrii grupului de inițiativă au remarcat că în Moldova nu există o lege care să interzică abandonul animalelor și nici nu a fost ratificată Convenția europeană privind animalele de companie. Ideile expuse în manifest vor fi detaliate în programul Partidului pentru Drepturile Animalelor, care vor și determina orientarea politică a partidului.


Distribuiți acest articol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button